Kokoro- welkom in de tempel van de heart/mind en de mystieke orde van Reiki

In het Japans kennen we het concept kokoro. Het omvat alle concepten van het hart en de heart-mind en de vermogens van de geest, emoties en wilskracht. Kokoro ligt in het centrum van het lichaam. Het is lerend en heeft een geheugen. Je kunt het dus ontwikkelen. Je kunt het bijvoorbeeld krachtiger maken of zuiveren. Kokoro verschilt van persoon tot persoon, afhankelijk van persoonlijkheid, gave en gevoeligheid.[1] Je kunt het terug zien wanneer iemand verbonden met zijn hart liefheeft, eten bereidt of kunst maakt.

In deze workshop gaan we werken met de heart/mind energie. We maken contact met ons heart/mind centrum, verkennen hoe dat voor jou voelt en welke hartsverlangens er opkomen. Vervolgens oefenen we met het uitnodigen van de energie van het hemelse en de energie van het aardse en het verbinden van beiden in ons lichaam. We gebruiken daarvoor de tweede graad van Reiki waarin de symbolen en mantra’s aarde- en hemel energie vertegenwoordigen.  

In de beoefening van Reiki is een belangrijk aspect de mystieke orde, waarbij er door ervaring, een realiteit voorbij de sfeer van de vijf zintuigen wordt ervaren. De beoefening stimuleert de onderlinge verbondenheid van het bestaan en bewustwording van een veel grotere realiteit dan algemeen bekend is.[2] De gerichte beoefening van de heart/mind en de verbinding met de mystieke orde van Reiki kan ons naar een sfeer brengen van vereniging en een-zijn met het zelf, anderen en de essentie van het leven. 

Deze eenheid creëert ook een openheid, zoals een open verwelkomend hart of een open mind die niet boos of bezorgd wordt als er iets gebeurt. Hoe opener we worden, hoe meer energie er van ons hele wezen uitgaat. Hoe dieper we in deze openheid gaan, hoe meer we ons eigen aangeboren grote heldere licht beginnen te herinneren. Of met andere woorden, wanneer ons heart/mind helder en open wordt, wordt ons ware Zelf onthuld.[3] We leven onze hartsverlangens, onze zielsmissie; je leeft in overgave en vertrouwen jouw leven precies zoals dat bedoeld is. 

De workshop Kokoro- welkom in de tempel van de heart/mind en de mystieke orde is een verdiepende reis in de tweede graads Reikibeoefening op basis van 30 jaar ervaring met de symbolen van tweede graad van Reiki van Reikimaster Willemijn Leedekerken en het gezamenlijke werk met Reikimaster Lies Pennings in het veld van de heart/mind en mystieke orde gedurende de afgelopen 7 jaar. Deze ervaringskennis wordt aangevuld met wetenschappelijke kennis over het weten van het hart, leringen van spirituele grootmeesters over de verbinding van hemel en aarde in onszelf en met Reikibehandelingen, storytelling uit de traditie van Reiki Usui Shiki Ryoho en ki oefeningen.

Kokoro- welkom in de tempel van de heart/mind en mystieke orde van Reiki

  • Op 2 & 23 juni van 10.00-16.30 uur plus in de tussentijd 21 dagen sturen van afstandsbehandelingen
  • Voor studenten ingewijd in de tweede graad Usui Shiki Ryoho
  • bij Yogabeach, Nijverheidsweg  12 Voorhout
  • Bijdrage is €325,-  met 0% BTW
  • Potluck lunch
  • Opgeven bij Lies via mail reikistudioleiden@gmail.com of whatsapp +31648258800

[1]  Jojan Jonker (2016) Reiki. The Transmigration of a spiritual healing practice, p.157.

[2]  Office of the Grandmaster USR (2024), https://www.usuishikiryohoreiki.com/usui-shiki-ryoho/four-aspects/

[3]  Frans Stiene (2014) heart/mind and hands on healing.  https://ihreiki.com/blog/heart_mind_and_hands_on_healing/?v=796834e7a283