Serie workshops ‘finding your voice’ met Robert Kramps

Welkom bij de serie workshops ‘finding your voice’ door Lies Pennings & Robert Kramps.

Precies drie maanden na de eerste bijeenkomst voelen we de roep om weer samen te komen en met elkaar verder te onderzoeken hoe we een betere wereld kunnen creëren voor onszelf en voor de generaties na ons. We werken met de overkoepelende vraag, wat is daarin onze eigen authentieke bijdrage? 

De vorige bijeenkomst liet the divine masculine zich zien in al zijn kracht en schoonheid. Daar waar het voorouderveld geëerd wordt, de generaties hun eigen plek innemen, het vrouwelijke de liefdevolle bedding verzorgt, daar wil het gezonde, heilige, krachtige, verbonden mannelijke in ons allemaal tot uitdrukking komen. 

Het helder uitspreken van dat wat gevoeld wordt, het samenwerken tussen de generaties, het purposeful handelen staat in deze tijd centraal in ons leven. Ook tijdens de OGM retreat in Ciempozuelos, Madrid, voelden wij hoe deze thema’s leven in onze internationale Reiki community. We namen mee uit Madrid het thema ‘becoming’, worden wie je bedoeld bent te zijn door je roeping vorm te geven in je leven en zo een inspiratie te vormen voor de wereld om je heen.

En daarna werd het winter. De donkere dagen staan voor een tijd van terugtrekking, van loslaten en ook van rouw. Een tijd van reflectie en stilte. En zo reizen we samen door het veld. Verbonden en ieder in het eigen leven. Naar buiten en naar binnen. Met de actie en met het zijn. En we kunnen geen stap overslaan. Op weg naar de lente, naar het vertrouwen dat er hoe dan ook weer nieuw leven zal zijn. 

We hebben ervoor gekozen om op 11 februari samen te komen, omdat dat op het levenswiel het noordoosten representeert. De plek van de conceptie. De voorbereiding van dat wat geboren wil worden en zich via ons tot uitdrukking wil brengen. We gaan aan de slag met de fundamenten die nodig zijn om het nieuwe in ons te kunnen dragen. Wat is dienend? Wat heb je al in huis? Wat heb je te leren? En, hoe gaan we dat samen doen?

We zien je graag, Robert en Lies

There is a voice that doesn’t use words. Listen – Rumi.
De wereld staat onder druk. Ecologisch, economisch, sociaal en politiek is verandering noodzakelijk. Er is spanning tussen wat we als individu kunnen doen, hoe we met elkaar samenleven en hoe we onze wereld graag zouden zien. Er zijn natuurlijk ook andere verhalen. Verhalen die hoop geven. Verhalen van mensen die we lang niet gehoord hebben omdat hun leven bijna onmogelijk is gemaakt. Maar de kennis en wijsheid van inheemse volken heeft de tijd overleefd en hun verhalen worden inmiddels gehoord en hun gebruiken gedeeld. Ze geven een heel ander beeld van de wereld, de mensen en zichzelf. De zorg voor moeder aarde, de verwevenheid met de natuur en het leven in wederzijdse afhankelijkheid staat centraal. En niet alleen zij kunnen zich afstemmen op de wijsheid van het Universum, van de zon en de maan, van de aarde en het hart. Juist ook Reiki als spirituele beoefening kan een grote bijdrage leveren aan de wereldwijde behoefte aan heling en regeneratie. 

We are the ones we’ve been waiting for – Prophecy by Hopi Elders.
Hoe creëren we die betere wereld die we allemaal graag willen voor onszelf en voor de generaties na ons? Wat is daarin onze eigen authentieke bijdrage? Wat mag er verder wakker worden, in beweging komen, stem krijgen? En waar nemen we juist afscheid van? Dat willen we graag onderzoeken en we nodigen je van harte uit om met ons op reis te gaan, een tocht naar binnen de diepte in om naar je innerlijke stem te luisteren, om jouw authentieke geluid te laten horen en jouw eigen waarachtige plek in te nemen. Als Reiki beoefenaars zijn we elkaars metgezel. Zo leren we van elkaar en zijn we getuigen van het luisteren naar wat onze ziel ons te vertellen heeft. We nodigen je uit om te ontdekken hoe dat voor jou is, in de bedding van de Reikicirkel die we met elkaar vormen als afspiegeling van onze Reiki community Usui Shiki Ryoho. Jouw plek, waarbij je jouw unieke talenten inzet en ook verantwoordelijkheid neemt die hoort bij die plek. Met eerbied voor wat was en voor wat wil zijn. Om in de toekomst ook samen onze stem te vinden als gemeenschap en deze te laten horen. We zijn samen verantwoordelijk voor een betere wereld! 

Be the change you wish to see in the world – Mahatma Gandhi.
Wij, Robert Kramps en Lies Pennings, voelen een verlangen om onze plek in te nemen, in onszelf, in onze gemeenschap en in de wereld. Te verkennen wat nodig is voor die betere wereld. En om zelf ook de beste versie van onszelf te worden in dit leven. Daarvoor gebruiken we alle ervaringen die wij op onze Reiki-reis hebben opgedaan, zoals sjamanisme, regeneratief werken en familieopstellingen. Wij nodigen je uit om deel te nemen aan deze reis en je vragen, je twijfels, je nieuwsgierigheid en je enthousiasme voor Reiki en avontuur mee te nemen! 

Kijk ook dit filmpje waarin we de workshop toelichten.

Lies Pennings is als sociologe altijd geïnteresseerd in hoe mensen met elkaar samenleven en de wereld om zich heen vormgeven. Ze is Reikimaster sinds 2018. 

Robert Kramps is als jurist (en weegschaal) gefascineerd door het scheppen van balans; altijd benieuwd naar wat mensen ten diepste drijft en hoe zij dat in hun relaties tot uitdrukking brengen. Hij is Reikimaster sinds 2015.